گزارش نویسی سه شنبه دوم آذر 1389 5:50 بعد از ظهر
گزارش پرستار نمایانگر عملکردوی درانجام خدماتی است که برای بیمارانجام میدهد بنابراین پرستادرنوشتن گزارش میبایست به نکات مهمی اشاره کند که علاوه براینکه خدمات و وظایف اورانسبت به بیمار نشان میده درمواقع برخوردبامراجع قانونی مصونیت پرستاررا دربرداشته باشدوپشتیبان قوی وی باشدبراي اين منظور به نكاتي چند ميپردازيم.

۱-توجه به دستورات پزشک معالجوضعیت بیمار ازنظراستراحت وپوزیشن که ممکن است بیمار ازنظراستراحت  cbr-srbr و...باشد وياازنظرپوزيشن به حالتهاي sitting-semi siting-supine-left lateral-right lateral و.... باشد.

  • وضعيت بيمارازنظررژيم غذايي كه ممكن است npo-regular-low salt-higth protein و.... باشد.
  • دستورات خاص مانند گرافي -ازمايشات-رزروخون-اندوسكوپي -درخواست مشاوره و......
  • دستورات دارويي

 

               

 

 

2-پيگيري دستورات قبلي پزشك معالج

3-اطلاع رساني به پزشك درمورد جواب ازمايشات وبروز حالات بيمار درطول شيفت كاري پرستار

4-ارزيابي سير بيماري وتعيين ميزان تاثيرات داروها وپروسه درمان وانعكاس ان به پزشك معالج

5-ارزيابي هوشياري بيمار

6-ثبت حالات بيمار درطول شيفت كاري

۷-تاکید برانجام دستوراتیکه میبایست درشیفت بعدی اتجام شود

۸-پايان گزارش  مهمور به مهر پرستار همراه باثبت تاريخ وساعت پايان شيفت كاري شود

 

 

 

 

نوشته شده توسط مهدی خداپرست  | لینک ثابت |